Kültür Sanat

Mutlaka Okumanız Gereken 10 Tarih Kitabı

Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır, demiş Atatürk. Biz de Türk tarihi ile ilgili okumanız gereken belli başlı kitapları sizler için listeledik.

1) Halil İnalcık – Devlet-i Aliyye

Tarihçilerin Şeyhi (Şeyhü’l Müverrihin) adıyla anılan Halil İnalcık‘ın en önemli eserlerinden oluşan ve Osmanlı Tarihi konusunda sizi; sosyal, ekonomik, kültür ve siyasi alanlarda aydınlatabilecek muhteşem bir eser.

2) İlber Ortaylı – İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı

Halil İnalcık‘tan sonra en iyi bilinen tarihçimiz İlber Ortaylı‘dır. Ortaylı’nın özellikle yakın dönem Türkiye‘si ve Osmanlı ile ilgili kitapları çok dikkat çekici olup, bu eseri Osmanlı’daki modernleşme biçimini, Osmanlı aydınlarını, hukukçularını ve eğitim sistemini  anlatmıştır. Özetle bir imparatorluğun son çırpınışlarını ele alan bir kitaptır diyebiliriz.

3) M. Fuat Köprülü – Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar

Eser, Türk tarihçiliğinin en önde gelen isimlerinden olan Fuat Köprülü‘nün, Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Dini Tarihi‘nin anlatıldığı bir kitaptır. Pek çok şarkiyatçının da takdirini kazanmıştır.

4) Osman Turan – Selçuklular Tarihi ve Türk- İslam Medeniyeti

Tarihimizde Selçuklular bölümü çoğu zaman ihmal edilen bir bölüm olup, bu konuda çalışan nadir tarihçilerimizden biri Osman Turan‘dır. Turan, Selçukluların kuruluşuna dair açıklamaları anlatırken, siyasi duruma da yer vermiştir eserinde. Dünya’da bir Selçuklu tarihi uzmanı olarak bilinen Turan’ın bu eseri Osmanlı tarihi öncesindeki Anadolu‘nun siyasi, sosyal, kültürel ve eğitim durumlarına açıklık getirmiştir.

5) İbrahim Kafesoğlu – Türk Milli Kültürü

Bir dönemin tarih alanında en popüler kitabı olan Türk Milli Kültürü kitabı, Kafesoğlu‘nun en çok bilinen eseri özelliğini taşımaktadır. Daha çok islam öncesindeki Türk tarihini oluşturan kitap, içinde Türk adının anlamını, Türk devletlerini ve Türk kültürünün başlıca temalarını ele almıştır.

6) Franz Babinger – Fatih Sultan Mehmed ve Zamanı

Fatih, Osmanlı Devletini gerçek anlamda imparatorluk yapan büyük bir hükümdardır. Bu dönemin kırılmalarını en iyi şekilde yansıtan isimlerden biri de Franz Babinger‘dir. Babinger kitabında Fatih‘in çocukluk serüveninden başlatarak onunla ilgili pek çok bilgi vermiştir.

7) S. Grigoreviç Agacanov – Oğuzlar

Oğuzlar konusunda önde gelen tarihçilerden olan Agacanov, kitabında  Türkmen kelimesinin anlamlarına, Oğuz Yabgu Devleti‘ne ve Oğuz Boyları’na ilişkin pek çok bilgi vermektedir. Eser özellikle Büyük Selçuklu Devleti‘nden önceki tarihi anlatmakla önemli bir yeri doldurmaktadır.

8) Niyazi Berkes – Atatürk ve Devrimler

Türkiye Cumhuriyeti‘nin kurucusu ve önderi Atatürk hakkında yazılan en önemli kitaplardan biri olma özelliğini taşıyan yapıt, yakın tarihimizle ilgili önemli kavramlarla ilgili bilgiler sunmaktadır.

9) Erol Mütercimler – Fikrimizin Rehberi Gazi Mustafa Kemal

Çok geniş bir kaynağı barındıran kitap, M.Kemal‘in çocukluğundan başlayarak onun yaşamıyla ilgili pek çok bilgi sunmuş, ayrıca Türkiye’nin temellerini atan bir önderin uyguladığı politikalara ve Kemalizm kavramına açıklık getirmiştir.

10) Zafer Toprak – Türkiye’de Popülizm 1908-1923

Zafer Toprak’ın bu çalışması Osmanlı’da son dönemdeki gelişmeleri anlatan bir kitaptır. Özellikle 2. Meşrutiyet yıllarındaki Osmanlı aydınlarının hangi fikir akımlarından etkilendiğini, 1. Dünya Savaşı ile bu sürecin nasıl bir şekle büründüğünü ve bugünkü Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin hangi düşüncelerle ve nelerden etkilenerek atıldığını anlatan kitap yakın tarihimizle ilgili en önemli eserlerden biridir.

Bu yazı Enis KARTAL tarafından hazırlanmıştır. Verdiği emek için teşekkür ederim.

Facebook ve Instagram hesabıma buradan ulaşabilirsiniz.

Mutlaka Okumanız Gereken 10 Kitap

Olasılıksız – Adam Fawer – Ne Okumalıyım?

Müptezeller Emrah Serbes – Ne Okumalıyım?

Dönüşüm Franz Kafka- Ne Okumalıyım?

Kırmızı Saçlı Kadın Orhan Pamuk – Ne Okumalıyım?

Bir Yorum Bırak